Richtlijnen uitvaart bij Coronavirus

LAATSTE UPDATE ingaande woensdag 23 maart 2022 om 00.00 uur:

Per vandaag verdwijnen ook de laatste Coronaregels, het mondkapje in het OV en het testen voor toegang (1G-beleid) bij evenementen met >500 personen.

BELANGRIJKE UPDATE ingaande vrijdag 18 februari 2022 om 00.00 uur:

Zou dit dan echt de laatste Corona-update zijn??

In de persconferentie van 15 februari is gecommuniceerd dat per 18 februari de volgende versoepelingen van toepassing zijn:

 • geen verplichte mondkapjes meer
 • geen verplichte 1,5 meter afstand
 • geen vaste zitplaatsen bij <500 personen (igv>500 personen geldt 1G: testen voor toegang nodig)

Vanaf vrijdag 25 februari verdwijnt ook de coronatoegangspas bij horecagelegenheden (niet-uitvaartgerelateerd).

Kortom, we kunnen de uitvaarten weer organiseren zoals voor Corona. Wat een fijn nieuws!

BELANGRIJKE UPDATE ingaande zaterdag 6 november  2021 om 00.00 uur:

Helaas was het vorige bericht dus niet het laatste. De oplopende besmettingen hebben ervoor gezorgd dat per 6 november de regels weer aangescherpt worden.

Bij uitvaarten is het gebruik van een mondkapje bij bewegingen weer het advies (bij sommige locaties stellen ze het als verplichting) en wordt de 1,5 m afstand weer in acht genomen. Dit betekent dat het maximaal aantal mensen in een locatie helaas weer omlaag gaat (per locatie wordt het max. aantal mensen aangegeven).

Het tonen van een corona toegangsbewijs is bij uitvaartgelegenheden niet nodig (wel bij externe horecagelegenheden).

BELANGRIJKE UPDATE ingaande zaterdag 25 september  2021 om 00.00 uur:

Zou dit het laatste bericht m.b.t. het coronavirus zijn??? Laten we het hopen!

Vanaf aanstaande zaterdag gaan we bij het organiseren van uitvaarten weer helemaal terug naar normaal.

De uitvaartbranche is (deels uitgezonderd en daardoor) helemaal vrij in het toelaten van mensen.

Geen coronapas, vaste zitplaatsen, registratie,  maximum aantal mensen of 1,5 m afstand.

Wij mogen bij uitvaarten weer op de oude manier bij elkaar komen en elkaar tot steun zijn. Wat fijn!!

BELANGRIJKE UPDATE ingaande zaterdag 26 juni 2021 om 00.00 uur:

Het maximum aantal aanwezigen van 100 personen wordt per deze datum losgelaten. Een uitvaartlocatie mag de totale ruimte gebruiken om mensen toe te laten. Hierbij geldt echter nog steeds de basisregel van 1,5 m tussen de diverse huishoudens.

In de locatie waar de catering plaatsvindt, dienen de mensen nog altijd vaste zitplaatsen in te nemen.

De mondkapjes zijn niet meer verplicht wanneer afstand gehouden kan worden.

Thuis mag weer een onbeperkt aantal mensen op (condoleance)bezoek komen (wederom mits de afstand gewaarborgd blijft).

BELANGRIJKE UPDATE ingaande zaterdag 5 juni 2021 om 00.00 uur:

Per 5 juni heeft het RIVM weer een aantal versoepelingen toegepast met consequenties voor de uitvaartbranche.

Zo kunnen in horecalocaties weer condoleances plaatsvinden waarbij een hapje en drankje geserveerd kunnen worden. Er geldt voor binnenhoreca (mits 1,5 meter afstand gehouden kan worden) een maximum van 50 personen waarbij de overige voor de horeca geldende regels van toepassing blijven (vaste plaatsen en registratie).

Door horecalocaties kan worden afgeweken van het maximum van 50 gasten als er wordt gewerkt met coronatoegangsbewijzen (negatieve test). Dan mag de maximale capaciteit van de zaal worden benut, mits de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.

Het maximum aantal personen voor thuisbezoek is verhoogd naar 4 personen per dag.

BELANGRIJKE UPDATE dinsdag 20 april 2021 om 19.00 uur:

Eindelijk weer een versoepeling, ook voor onze branche: per 28 april mogen er weer max. 100 mensen bij een uitvaart aanwezig zijn i.p.v. de huidige 50.

Bezoek thuis mag weer met 2 personen (i.p.v. 1 persoon)

BELANGRIJKE UPDATE woensdag 20 januari 2021 om 14.00 uur:

Vanaf maandag 25 januari wordt het maximaal aantal toegestane mensen bij een uitvaart teruggebracht van 100 naar 50.

Thuis mag er nog maar 1 persoon per dag op bezoek komen (i.p.v. de eerdere 2 personen).

Beide regels zijn in ieder geval tot 9 februari van kracht.

BELANGRIJKE UPDATE dinsdag 17 november om 19.00 uur:

Vanaf woensdag 19 november wordt de tijdelijke, gedeeltelijke lockdown beëindigd en zijn we weer terug bij de situatie van voor 3 november. Dus  het maximum aantal personen bij een uitvaart is 100 personen, mits op de locatie de 1,5 m in acht kan worden genomen. Op veel locaties geldt hierdoor helaas een lager maximum aantal personen.

Catering (alleen bij uitvaartcentra) is toegestaan (vaste zitplaatsen, registratie verplicht en mondkapjes geadviseerd en vanaf 1 december verplicht).

BELANGRIJKE UPDATE dinsdag 3 november om 19.00 uur:

Vanaf maandag 9 november wordt het maximum aantal personen bij een uitvaart teruggebracht tot 30 voor de duur van twee weken.

Catering (alleen bij uitvaartcentra) is nog steeds toegestaan (vaste zitplaatsen en registratie verplicht, mondkapjes geadviseerd)

BELANGRIJKE UPDATE maandag 28 september om 19.00 uur:

De nieuwe beperkingen (max 30 personen binnen en 40 buiten) zijn niet van toepassing op uitvaarten, onze sector wordt gelukkig uitgezonderd.

De regels van 1 juli zijn dus nog van kracht.

Bij catering zijn vaste zitplaatsen en registratie verplicht.

BELANGRIJKE UPDATE woensdag 24 juni om 19.00 uur:

Per 1 juli geldt dat bij ruimtes binnen maximaal 100 mensen bij elkaar mogen komen (excl. personeel)

Meer dan 100 personen mag, maar dan alleen als er een plek gereserveerd wordt en een gezondheidscheck wordt afgenomen.

Bij ruimtes buiten mogen maximaal 250 mensen bij elkaar komen (excl. personeel)

Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen, met vooraf reservering en gezondheidscheck.

De regel om 1,5 m afstand te houden blijft in alle situaties gehandhaafd.

BELANGRIJKE UPDATE woensdag 6 mei om 19.00 uur:

Per 1 juni mag er weer catering zijn in uitvaartlocaties mits er voldoende ruimte is om de onderlinge 1,5 m afstand te houden.

Per 1 juli mogen er max 100 personen bij een uitvaart aanwezig zijn.

Het dragen van mondkapjes tijdens een uitvaart is niet nodig.

Wel blijven de basisregels van kracht:

 • Houd zoveel mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Schud geen handen.
 • Nies of hoest aan de binnenkant van je elleboog of in een papieren zakdoekje.
 • Was je handen
 • Blijf thuis bij klachten bij jezelf
 • Blijf thuis blij koorts bij jezelf of iemand in het gezin.

BELANGRIJKE UPDATE dinsdag 1 april om 19.00 uur:

De reeds afgekondigde maatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.
Het RIVM versoepelt de regels m.b.t. uitvaarten iets: 1e graads-familieleden met weinig ziekteklachten (geen koorts, niet hoesten) mogen nu wel aanwezig zijn op een uitvaart.
De uitvaartbranche zelf blijft echter vasthouden aan de eerdere regel dat een ieder met verkoudheidsklachten niet bij de uitvaart aanwezig kan zijn om besmetting van anderen (zowel familieleden als uitvaartmedewerker) te voorkomen (dit op advies van brancheverenging BGNU).

De regels zijn kortom:

 • Regelen van de uitvaart zoveel mogelijk telefonisch, via beeldbellen of per mail.
 • Maximaal 30 personen aanwezig;
 • Aanwezigen bewaren 1,5 meter afstand van elkaar, uitgezonderd leden uit hetzelfde huishouden (die kunnen wel naast elkaar zitten, staan en elkaar omhelzen);
 • Geen consumpties;
 • Mensen die ziekteverschijnselen vertonen, die kunnen duiden op coronabesmetting, worden geweerd;

BELANGRIJKE UPDATE maandag 16 maart om 12.25 uur:
Nieuws vanuit de branchevereniging: Uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mogen uit niet meer dan 30 personen bestaan (dit is een wijziging t.o.v. de eerder gestelde maatregel: alleen 1e graad familie). Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken en is er geen nazit.

BELANGRIJKE UPDATE zondag 15 maart:
Eet- en drinkgelegenheden in Nederland zijn tot en met 6 april gesloten. Deze maatregel is helaas ook van invloed op uitvaartplechtigheden. Samenkomen en samen met uw familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen, is voorlopig niet meer mogelijk.

Crematoria en begraafplaatsen faciliteren op dit moment alleen nog uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken in aanwezigheid van 1e graad bloed- en aanverwanten. Dit zijn (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen, (adoptie)ouders van de partner, partner van (adoptie)kinderen.
Tevens zal u gevraagd worden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Uiteraard is het ook voor mij van belang dat er zo min mogelijk fysiek bezoek plaatsvindt. Helaas betekent dit dat ik waar mogelijk voornamelijk telefonisch en per e-mail contact met u zal onderhouden.

————————————————————————

Ook de uitvaartbranche volgt de richtlijnen van het RIVM m.b.t. het Coronavirus.

Wij kunnen ons voorstellen dat u in een geval van overlijden vragen heeft. Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen:

1. Kom je als uitvaartondernemer nog bij de mensen thuis om de uitvaart te regelen?

Jazeker kom ik ook in deze tijden bij u thuis om de uitvaart te bespreken. Als voor de nabestaanden thuisisolatie of quarantaine geldt of als er mensen met griepverschijnselen aanwezig zijn, dan is een fysiek bezoek onwenselijk en zal het gesprek telefonisch plaatsvinden.

2. Mag een uitvaart doorgaan?

Een uitvaart mag doorgaan, mits er minder dan 100 mensen bij de plechtigheid aanwezig zijn.

3. Wat als meer dan 100 mensen een uitvaart bij willen wonen?

In dat geval zullen we bekijken wat de alternatieve mogelijkheden zijn. Allereerst kunt u wellicht kritischer kijken naar de lijst van genodigden om zo wellicht onder het maximum aantal te komen. De bijeenkomst zou middels fotografie, videoregistratie of livestream gedeeld kunnen worden met de mensen die niet aanwezig zijn. Wanneer u echt het liefst uw grote groep van dierbaren om u heen wilt bij het afscheid, dan zou overwogen kunnen worden de overledene eerst in familiekring te begraven of cremeren en op een later tijdstip een herinneringsbijeenkomst te organiseren. We kijken samen wat het beste bij uw situatie past

4. Mag ik iemand condoleren?

Jazeker, alleen wordt vanuit het RIVM geadviseerd dit niet te doen door middel van handen schudden en/of knuffelen/kussen. Een alternatief gebaar is elkaar in de ogen kijken en je rechterhand (of beide handen) op je hart leggen.

5. Mag de overledene thuis opgebaard worden?

Ja, de overledenen mag thuis opgebaard worden, evenals in een afscheidshuis of uitvaartcentrum. Dit kan net als anders op bed met een koeling of in een kist (desgewenst open of dicht).

6. Mag ik afscheid nemen van iemand die besmet was met het Coronavirus/
Blijft iemand na overlijden besmet met het virus?

Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na overlijden.
Nadat de overledene verzorgd is, zijn er geen beperkingen aan het contact van de nabestaanden met de overledene. Net als normaal, wordt goede handhygiëne daarna geadviseerd.

7. Kan er een condoleance georganiseerd worden?

Momenteel is het advies van kracht om alle evenementen met meer dan 100 personen niet door te laten gaan. Dit geldt dus ook condoleances. De huidige algemene gedragsregel geldt: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te beschermen.