Te allen tijde maatwerk

Werkwijze voor een uitvaart op maat

La Luna Uitvaart is een zelfstandig en onafhankelijk bedrijf. Hierdoor is het mogelijk om echt maatwerk te leveren en u alle tijd te geven die nodig is. U bent geheel vrij in het maken van uw keuzes, daar er geen sprake is van een overkoepelende, sturende organisatie.

Ik werk samen met diverse partners die met dezelfde passie en toewijding hun werk doen.

Hoewel ik alleen aan het roer sta bij La Luna Uitvaart, beschik ik over een netwerk van (speciaal geselecteerde) mensen die mij bijstaan. Zo huur ik bijvoorbeeld het rouwvervoer, specialistische verzorging of balseming, assistentie op de uitvaartdag etc. in voor een uitvaart op maat.

Wanneer u dit wenst, kan ik al het regelwerk rondom een uitvaart uit handen nemen. Maar kent u iemand die u de bloemen wilt laten verzorgen of wilt u zelf de rouwkaart maken? Natuurlijk is dit allemaal mogelijk. Samen bespreken en verdelen we de te verrichten taken. Hierdoor kunt u doen wat u belangrijk vindt en houdt u tijd en energie over voor uw emoties en het afscheid nemen van de overledene.

Vroegtijdig informeren

Oriëntatie

Hoewel niemand graag nadenkt over de dood, is het toch verstandig om al vroegtijdig informatie in te winnen. Het kan de stervende en/of naasten veel rust geven, wanneer belangrijke beslissingen van tevoren genomen en gedeeld zijn. U kunt uw wensen vastleggen in onze wensenkaart.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • Uitvaartverzekering
 • Begraven of cremeren
 • Invulling uitvaart
 • Testament en nalatenschap
 • Orgaandonatie of ter beschikking stellen van de wetenschap

Voor informatie over deze of andere onderwerpen, of gewoon voor een kennismaking, kom ik graag bij u langs.

Uiteraard bent u ook welkom op mijn kantoor aan huis in Dronten. U kunt vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken.

Via het contactformulier kunt u gratis onze wensenkaart aanvragen.

Contact
Dag en nacht bereikbaar

Bij overlijden

Het is belangrijk te weten dat u niets overhaast hoeft te doen, wanneer uw dierbare is overleden. Neemt u gerust de tijd om als naasten nog even alleen bij de overledene te zijn.

Zodra u daar klaar voor bent, belt u allereerst de huisarts. Deze komt als eerste bij u langs om officieel het overlijden vast te stellen en de benodigde formulieren in te vullen.

Wanneer iemand in een ziekenhuis is overleden, zal de verpleging de arts waarschuwen. U hoort dan wanneer u contact kunt opnemen met de uitvaartbegeleider.

Daarna kunt u direct bellen met La Luna Uitvaart: 06-407 307 14  (ongeacht of en waar u verzekerd bent). Ik ben dag en nacht bereikbaar en kom, wanneer u dat wilt, direct naar u toe.

Vanaf dat moment zullen diverse zaken in gang gezet worden, zoals:

 • Laatste verzorging en opbaring
 • Opstellen rouwkaart en evt. advertentie
 • Bestellen kist of wade
 • Vastleggen begraafplaats/crematorium en condoleance
 • Reserveren rouwvervoer
 • Bespreking keuze bloemen/video- en fotograaf/spreker/muziek
 • Keuze locatie afscheidsdienst
 • Bespreking invulling uitvaartdag

Alle te maken keuzes zullen wij stap voor stap samen doornemen in de dagen die volgen tot de dag van de uitvaart. Gelukkig hoeft niet alles op de eerste dag beslist te worden. Ik zal hierbij adviseren en begeleiden.  Waar mogelijk krijgt u de tijd en rust om over sommige beslissingen nog een nachtje te slapen.

U zult vervolgens een kostenbegroting ontvangen, zodat u weet waar u financieel aan toe bent. Dat hoort ook bij een uitvaart op maat.

Contact
En dan verder…

Na de uitvaart

Na ongeveer twee weken zal ik bij u langskomen om de uitvaart te bespreken en te horen hoe het met u gaat. Dat is ook het moment dat ik u de definitieve factuur zal overhandigen en bespreken.

U ontvangt tevens het boekje ‘Zorgen erna’, een praktische leidraad voor de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene, waarin u kunt vinden wat er allemaal afgehandeld moet worden. Van erfenis, notaris, bankzaken tot belastingen en het opzeggen van verzekeringen, goede doelen en social media.

Wilt u dit liever digitaal regelen? Met onze Nabestaandendesk  (https://lalunauitvaart.nabestaandendesk.nl) bieden wij u ook hierbij maatwerk. De desk is een online platform met een checklist die zich aanpast aan uw persoonlijke situatie. Zo heeft u snel overzicht en heeft u ook alles na de uitvaart goed geregeld.

En wat te doen met de digitale nalatenschap van uw dierbare? Denk aan online accounts, social media, alle data op de mobiele telefoon, laptop, iPad of computer. Wat kan en mag u daarmee doen en hoe krijgt u toegang?
Wij zijn partner van Digital Life Legacy, het expertisecentrum voor digitale nalatenschap. Kijkt u vooral op hun site of maak gebruik van hun kennisbank voor meer informatie over dit onderwerp: https://digitallifelegacy.nl/

Hoewel we met de grootst mogelijke zorg afscheid hebben genomen van uw dierbare, is het rouwen daarmee natuurlijk nog niet klaar.

De meeste mensen kunnen na een verlieservaring, na verloop van tijd, het leven ‘verder leven’. Hoe lang dit duurt, verschilt van persoon tot persoon. Het rouwproces verloopt ook niet in een rechte, opwaartse lijn, maar gaat als een schommelbeweging van herstellen naar verdriet en weer terug. Momenten waarop men weer van het leven kan genieten worden afgewisseld door verdrietige en sombere periodes. Dat is heel normaal.

Om u ook in dit proces bij te staan, bied ik vrijblijvend een telefonisch gesprek aan met Eva de Vries van Vrouw & Rouw. Zij is deskundige op het gebied van rouw- en verliesverwerking en begeleidt mensen bij het vinden van een nieuwe balans.

Contact
Wat kan ik nu al doen?

Uw wensen vastleggen

Het vastleggen van uw laatste wensen kan heel prettig zijn voor uw naasten. U kunt hierbij denken aan zaken als, wil ik begraven worden of gecremeerd? Of wil ik mijn lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap? En hoe ziet u uw afscheidsplechtigheid voor u? In de kerk met de dominee als spreker, in de aula van het crematorium met de kinderen die hun herinneringen delen of op een bijzondere buitenlocatie waar u zulke mooie momenten met elkaar hebt beleefd?

Zo gedetailleerd als u het zelf wilt, kunt u beschrijven wat uw wensen zijn. Dit maakt het voor uw naasten eenvoudiger om een uitvaart te organiseren die klopt. Uiteraard hoeft u niet over alle details na te denken, dat geeft uw familie en vrienden ruimte voor een eigen invulling.

La Luna Uitvaart biedt u voor het vastleggen van uw wensen drie mogelijkheden: de eenvoudige wensenkaart voor de meest belangrijke zaken en het wat uitgebreidere formulier. U kunt het formulier naar keuze gratis aanvragen via het contactformulier of persoonlijk per telefoon op: 06-407 307 14.

De derde mogelijkheid is dat ik persoonlijk bij u langskom voor een voorgesprek waarin we de wensen en mogelijkheden met elkaar bespreken. Het gesprek zal ik vervolgens uitwerken (desgewenst inclusief een kostenbegroting) en schriftelijk aan u overhandigen.

Wanneer u een afspraak wilt maken voor zo’n voorgesprek, dan kunt u mij bellen of een berichtje sturen.  Ook als u vragen heeft bij het invullen van het wensenformulier of als u meer informatie wilt over de mogelijkheden, belt u dan gerust.

Contact

Uitvaart op maat